2011 antiscalant Accepta

این محصول به منظور تزریق در آبهای خوراک به شدت سیلیسی طراحی گردیده است .استفاده از این ترکیب به طور دوره ای و پس از کاهش دبی آب محصول و مشاهده یونهای ایجاد کننده سختی در آب محصول تولید می گردد. استفاده این ترکیب به طور ممتد موجب مسمومیت غشاء می گردد. توصیه می شود قبل از استفاده جهت تعیین میزان مصرف و نحوه استفاده با نماینده شرکت تماس حاصل فرمایید. .این محصول به هیچ وجه جایگزین مناسبی برای Accepta 2051  نمی باشد .


s5 logo

 

تماس با ما

 آدرس : تهران ، خیابان شهرزاد ، خیابان کودکان غزه ،  پلاک 48

تلفن : 02122899562

فکس : 02122899159

    info@shimiab.ir

درباره ما

 آب حیاتی‌ترین سرمایۀ زندگی و اصلی‌ترین عامل توسعه و نیاز بشری محسوب می‌گردد. امروزه با تحولات اجتماعی و اگاهی‌های عمومی، مقولۀ کیفیت آب ادامه مطلب

                                                                    

twitter

Twitter
 twitter
Facebook
 +google